Videla je Grega, čula mu glas ... pokazalo se da je susret ispao daleko traumatičniji