- Gdine Petrakis - Maurin Karter je oklevala. - Izvinite što vas prekidam, ali...