Bili smo u autobusu broj 57 kad se to dogodilo - trenutak koji će