dete ljubavi Arhiva

Dete ljubavi

Zainteresovano je pogledao portret nasmejane mlade žene u reklamnoj brošuri na stolu. Diskretan mladež

Dete ljubavi

Ponovo je pogledao flajer: ţena koja radi na recepciji tog hotela ljubazno pozdravlja muškarca