Noći su uvijek bile svježije uz rijeku. Nicole Adams je u potpunosti zaboravila na