Direktor gimnazije u Batersiju je pozivao na sutrašnju dobrotvornu priredbu na kojoj će se sakupljati