Rubini je od svega pripadalo ponekad dvadeset, ponekad trideset evra koje je držala u