Kada zastanu u malom mjestu Sadaru, daleko na jugu, dvojica ljudi pozivaju Orinu da