„Naravno da sam srećna, mama. Ali, ako se ti udaš imala bih oca, i