Olivia zadršće, predosjećajući da će se noćas nešto dogoditi. Nije znala zašto je to