Mrzila je to jer nije vidjela svrhe u tome. Da je očajnički nesretna, da