Bio je petak i te večeri se teško probijala kroz mnoštvo ljudi i kolica