Snažna vejavica je gotovo u potpunosti zaklonila vitku priliku koja je pokušavala da otvori