Duboko je uzdahnuo svestan činjenice da ne može da odvoji pogled sa nje. Na