Sve se dogodilo lako iznenada i ludo ... Usprkos odbojnosti i sumnjičavosti što su