Barbara Cartland Arhiva

Barbara Cartland: Markiz dobiva

1867. - Faites vos jeax, Messieurs, Mesdames. Oko stola za ruletu nastalo je komešanje

Barbara Cartland: San i slava

Cordelia je uzdahnula i nježno dotaknula latice ružičastih kamelija koje su izvirivale iza kamene

Odbjegla zvijezda

“Gospođice!” “Iznenađen si što me vidiš, Mitty?” odgovorio je mladi glas. “Znam da je

Barbara Cartland: Ljupka lažljivica

- Predlažem vam da zamijenite rođakinju! Noella ga je zapanjeno promatrala. - Ne... ne