Melani je izašla iz ordinacije i pošla prema kafeteriji u prizemlju zgrade. Osećala je