Pojava Nikolasa Alvertisa. u kući njegovog oca Georgisa. izazivala je uzbuđenje među pripadnicama ženskog