Vremena koje leči sve rane, ili bar ljudi veruju da su izlečeni. Debora se oslonila