- Bićeš moja - glas mu je prigušeno treperio - kad-tad, Magda, ali ne