„Spavao sam s nekim." To je baš čudno, koliko god reči treba da se