Grejs je sedela za jednim, sa ukusom postavljenim i ukrašenim stolom, u bašti restorana