Bilo je deset sati uveče. Ledeni vjetar brisao je preko visova Kolorada kada je