Još jedno priviđenje, to je to. Medicinska sestra Fiona Merčison je smanjila brzinu na