Da joj na neki čudan način nije prijao taj dodir, pozvala bi “hobija”, jer