Lara Arhiva

Magija Vičita Folsa

Šest meseđ oc dolaska u rehabi-litacioni centar u Brejdiju, Džejmi Batler je bila spremna

Magija Lisabona

Prepun zahvalnosti, Bernard je jeo sendviče u krevetu, žmureći. I žvakanje mu je, zbog

[Lara] Neizbežno neverstvo

Za Osvalda, njegov bogati zet bio je gotovo potpuni stranac. Velika razdaljina je neminovno

[Lara] Nepogrešivo pogrešno

- Moram da ti priznam da sam rezignirana, Džena... - Meri je bezvoljno otpila

[Lara] Ležaj od sena

Bio je to on! Videla ga je s leđa ali ga je prepoznala u

Dona Greenman: Brodovi u noći

April je bio na izmaku. Još nije bila sezona, ali se činilo da to