Veliki procenat predavača na univerzitetu, odnosio se na muškarce mlađe od četrdeset godina. S