Tristan Romero de Losada Montalvo bacio je pogled naniže. Zabava je bila u punom