Bilo joj je tek sedamnaest? - Govorimo o vremenu od pre deset godina. Tada