Da joj je pre tri godine neko rekao kuda će je odvesti njena strast